Usona kurso : Fraŭdoj kaj Misteroj en Historio

Ni ĉi-sube kopias artikoleton el la Scienca Revuo blogo. Ĝi informas pri kritika pensadokurso en Usono, nomata « Fraŭdoj kaj Misteroj en Historio » kaj ĝia influo pri kredemo al dubindaj informoj. Dankon al Wendel Teles Pontes pro la publikiga akcepto. Astrologio,… Continue reading Usona kurso : Fraŭdoj kaj Misteroj en Historio»

Nia unua scienca publikaĵo, bedaŭrinde en la angla

La 9an decembro de 2016 publikigis ni en PLOSOne nian unuan sciencan publikaĵon, sistema revuo pri krania osteopatio. Ni klarigas ĉi-sube malfacilaĵojn, kiujn ni bedaŭrinde renkontis pro kutimaj lingvoproblemoj. Ni memvole elektis liberaliran revuon, ĉar ni kontrauas la privatigon de… Continue reading Nia unua scienca publikaĵo, bedaŭrinde en la angla»

Eblaro-kaptilo

alt

Per tiu ĉi kunmetaĵo, oni provas esprimi kiel la homa cerbo, kiu jam ŝategas subjektivan konfirmon, povas fali en provekzempleran biason plej malfacile malkovreblan. Uzu ni ekzemplon pri klarvideco, aŭ duobla vidado. Iu klarvideco-praktikanto anoncas: « Atentu pri veturiloj, pri veturilakcidentoj ».… Continue reading Eblaro-kaptilo»

Glita krutaĵo

« Troiga disvolvado de konsekvencoj, aŭ fatala sinsekvo » Metodo: disvolvi ekscese la malbonajn konsekvencojn de eblo ia, por refuti ĝin poste demonstrante, ke ĝia efektiviĝo nepre kaŭzus katastrofon. La eblajn konsekvencojn oni prezentas kiel domaĝaj, fiaj, malmoralaj, ktp. Ĉar ili estas… Continue reading Glita krutaĵo»

Onus probandi aux pruvodevo

Ni faru ekzerceton: bonvolu fermi la okulojn dum duonsekundo… Bone, vi povas malfermi ilin1. Sciu, ke tiu ĉi libro, kiun vi tenas enmane, profitis la momenton por transformiĝi en egalmasan, buloforman, verdaĉan monstreton, silentan kaj senodoran. Tiel rapida estis la… Continue reading Onus probandi aux pruvodevo»

Sano – Juna skeptikulo el Kimrio kontraŭstaras ŝajnsciencon

Jen entuziasmiga raporto de la britia ĵurnalo The Guardian pri juna luktema skeptikulo. Opozicii proponantojn de ŝajnmiraklaj kuraciloj kiam oni estas nur 15-jara montras kiel kritikan pensadon oni povas akrigi tre frue. Rivelilo de retejaj mensogoj Pro propra malsano sia,… Continue reading Sano – Juna skeptikulo el Kimrio kontraŭstaras ŝajnsciencon»