Troiga ĝeneraliĝo

Sofismo estas rezonado ŝajne korekta, sed fakte erara. Ĝi distingiĝas de paralogismoj per la fakto, ke ĝi estas intence trompa.

Metodo: El provekzemplero tro eta, tiri ĝeneralan konkludon.

Ekzemploj:

« Mia najbaro estas stultenaiva liphararulo, do ĉiuj liphararuloj estas stultenaivaj ».

« La Ĉinoj – jen ege simpatia popolo! Mi konas du el ili: mojoseguloj, ambaŭ! »

« Naturkuracisto senigis mian patrinon de ŝia veruko. Tiuj uloj kapablas fari miraklojn! »